Nustatyti Alytaus rajono žemės ir nekilnojamojo turto mokesčiai

 

Alytaus rajono savivaldybės taryba patvirtino žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių tarifus 2019 metams. Jie palikti tokio pat dydžio kaip nustatyti šiais metais. Už apleistą ir nenaudojamą turtą bei žemę teks mokėti didžiausius mokesčius.

Alytaus rajono savivaldybės biudžete praėjusiais metais pajamos iš žemės mokesčio sudarė 511 tūkst. eurų, iš nekilnojamo turto mokesčio per metus – 176 tūkst. eurų.

Žemės mokestinė vertė yra žemės vidutinė rinkos vertė arba žemės vertė, nustatyta atlikus individualų žemės vertinimą. Šį vertinimą atlieka VĮ Registrų centras.

Žemės mokesčio įstatyme nustatytas žemės mokesčio tarifas yra nuo 0,01 procento iki 4 procentų žemės mokestinės vertės. Šiais metais. įsigaliojo naujas žemės sklypų masinis vertinimas, tai yra nustatytos naujos žemės sklypų vidutinės rinkos vertės, kurios galios artimiausius 5 metus ir nuo jų šį laikotarpį bus skaičiuojamas žemės mokestis.

Savivaldybės taryba gali nustatyti ir kelis konkrečius mokesčio tarifus, atsižvelgdama į vieną arba kelis iš šių kriterijų: pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, žemės sklypo naudojimo būdą, žemės sklypo naudojimą arba nenaudojimą, žemės sklypo dydį, mokesčio mokėtojų kategorijas (dydį ar teisinę formą, ar socialinę padėtį), žemės sklypo buvimo savivaldybės teritorijoje vietą (pagal strateginio planavimo ir teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus prioritetus).

Vadovaujantis VĮ Registro centro pateiktais patvirtintais žemės masinio vertinimo duomenimis, Alytaus rajone žemės vertė vidutiniškai padidėjo 9,3 procento. 2019 metams nustatyti žemės mokesčio tarifai pagal pagrindines žemės naudojimo paskirtis ir jų naudojimo būdus (procentais nuo žemės mokestinės vertės): žemės ūkio paskirties žemei – 1,6 %, mėgėjų sodų paskirties žemei – 2 %, vienbučių, dvibučių, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų žemei – 0,6 %, pramonės ir sandėliavimo paskirties žemei – 1,5 %, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų žemei – 1,5 %, komercinės paskirties žemei – 1 %.

Į išvardintas kategorijas nepatenkantiems sklypams bus taikomas 1 proc. mokestinės vertės tarifas. Už apleistą, nenaudojamą žemę nustatytas maksimalus mokesčio tarifas – 4 %.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu bei jo pakeitimais nekilnojamojo turto mokesčio tarifas gali būti nuo 0,3 iki 3 procentų nekilnojamojo turto mokestinės vertės.
Alytaus rajono savivaldybės taryba 2019-iesiems nustatė nekilnojamojo turto mokesčio tarifus: 1 proc. – visam rajone esančiam nekilnojamam turtui nuo jo mokestinės vertės, išskyrus apleistą, nenaudojamą ir neprižiūrimą. Pastarajam ketvirtus metus bus taikomas įstatymiškai leistinas maksimalus – 3 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės tarifas.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą