Pakeisti Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai

Ketvirtadienį posėdžiavusi Alytaus miesto savivaldybės taryba pakeitė Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatus.

Alytaus miesto garbės piliečio vardas kaip ir anksčiau, taip ir dabar, galės būti suteiktas Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams, tačiau į šį vardą negalės pretenduoti savivaldybės tarybos nariai, einantys šias pareigas.

Siūlymus dėl garbės piliečio vardo suteikimo galės teikti Alytaus mieste esantys juridiniai ir fiziniai asmenys, tačiau jie turės pateikti 0,5 procento pasirašiusiųjų Alytaus miesto gyventojų sąrašą.

Iki šiol galiojusi nuostata, jog garbės piliečio vardas asmeniui suteikiamas už ypatingus nuopelnus Alytaus miestui, vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje, yra papildyta. Nuo šiol šis vardas bus suteiktas asmeniui už vykdytą ar vykdomą ilgalaikę sistemingą visuomeninę mokslo, kultūros, švietimo, meno, sporto, sveikatos, socialinės apsaugos, aplinkos apsaugos, verslo ir kitų sričių veiklą, taip pat už kilnius poelgius, padariusius didelį poveikį visuomenei.

Alytaus miesto šventės metu tradiciškai garbės piliečiui bus įteikiamas garbės piliečio ženklas ir garbės piliečio vardo suteikimo liudijimas, Garbės piliečio vardo suteikimo liudijimas įregistruojamas Alytaus miesto garbės piliečių knygoje – joje nuo šiol bus pateikiama garbės piliečio biografija.

Pakeistuose Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatuose numatyta, kad garbės pilietis bus kviečiamas dalyvauti visuose savivaldybės rengiamuose oficialiuose renginiuose, iškilminguose miesto savivaldybės tarybos posėdžiuose. Jis taip pat galės dalyvauti stebėtojo teisėmis ir kalbėti savivaldybės tarybos bei jos komitetų posėdžiuose, pateikti siūlymus miestui svarbiais klausimais.

Laidotuvių ceremonijos metu Alytaus miesto garbės piliečio karstas bus uždengiamas Alytaus miesto vėliava, ji vėliau bus įteikta artimiesiems. Šeimos ar kitų artimųjų prašymu jo antkapis galės būti žymimas Alytaus miesto herbu ir įrašu „Alytaus miesto garbės pilietis".

Iki šiol informacija apie Alytaus miesto garbės piliečius buvo teikiama tik Alytaus miesto savivaldybės interneto portale. Čia galima rasti visų garbės piliečių nuotraukas ir informaciją apie tai, už kokius nuopelnus jiems suteiktas šis vardas. Artimiausiu metu Alytaus miesto savivaldybėje ketinama įrengti specialią vietą, kurioje būtų eksponuojamos visų Alytaus miesto garbės piliečių nuotraukos.

Alytaus miesto savivaldybė primena, kad siūlymai dėl Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo savivaldybės merui raštu pateikiami ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio 30 d.

Alytaus miesto savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą