Aktualu vaistažoles bei prieskoninius augalus auginantiems ekologinių ūkių valdytojams

Ūkininkai, dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonėje „Ekologinis ūkininkavimas“ ir deklaravę daugiau kaip 1 ha vaistažolių, aromatinių ir prieskoninių augalų, turėtų suskubti NMA pateikti pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus. Pavėluotai teikiamų pažymų terminas baigsis kovo 25 d.

Parama už vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus mokama tik paramos gavėjams, besiverčiantiems specializuota vaistažolininkystės, aromatinių prieskoninių augalų auginimo veikla. Pajamos iš šios specializuotos produkcijos gamybos turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. pajamų, gaunamų iš žemės ūkio veiklos.

Paramos gavėjai, deklaruojantys daugiau kaip 1 ha minėtų augalų ploto, kasmet iki vasario 28 d. turi pateikti užpildytą ir pasirašytą pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus. Pavėluotai pažymos apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus priimamos 25 kalendorines dienas. Taigi pažymas pavėluotai dar galima teikti iki kovo 25 d. Tiesa, pateikus pažymą po vasario 28 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną apskaičiuota paramos suma pareiškėjui mažinama 1 proc.

Pasibaigus nustatytam pažymų apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus pateikimo pavėluotai laikui, parama einamaisiais metais pagal remiamą augalų grupę nemokama.

NMA informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą